franska

Un responsable de l’Agence européenne des médicaments ajoute à la confusion au sujet du vaccin d’AstraZeneca De nouvelles recommandations de l’AEM sont attendues sur le vaccin anglo-suédois. Alors que le produit suscite de la défiance, les responsables politiques européens tentent de rassurer, tandis que les agences de santé nationales émettent des avis en ordre dispersé. Par Virginie Malingre(Bruxelles, bureau européen)

svenska

Europeiska läkemedelsmyndighetens tjänsteman ökar förvirringen över AstraZeneca-vaccinet Nya rekommendationer från EMA förväntas om det engelska-svenska vaccinet. Medan produkten väcker misstro försöker europeiska politiker lugna, medan nationella hälsovårdsbyråer avger åsikter i spridd ordning. Av Virginie Malingre (Bryssel, europeiskt kontor)

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)